Co je zajišťovací příkaz?

Zajišťovací příkaz je velmi mocný nástroj, který finanční správa s oblibou využívá. Jeho vydání je bohužel založeno zejména na “domněnce” správce daně, že konkrétní daň bude v době její vymahatelnosti nedobytná, nebo, že v této době bude vybírání daně spojeno se značnými obtížemi.

Finanční správa zatím institut zajištění daně využívá v souvislosti s daní z přidané hodnoty za účelem boje proti daňovým podvodům.

Lidově řečeno ve zkratce:
bereme si peníze už nyní, protože předpokládáme, že vám otevřeme daňovou kontrolu, kde bude daň doměřena a obáváme se, že podniknete kroky, které nám ztíží její budoucí “fyzický” výběr (prodej majetku, převod peněz z bankovních účtů atd.).

Zajímavé je, že si je správce daně v době vydávání zajišťovacího příkazu jist, že BUDE daň doměřena.
Tímto svým postupem porušuje hned několik základních zásad správy daní jako např. § 6 odst. 1 daňového řádu: ”Osoby zúčastněné na správě daní mají rovná procesní práva a povinnosti.” Nebo § 8 odst. 2 daňového řádu “Správce daně dbá na to, aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly.”

…Můžeme s klidným svědomím podotknout, na základě nejen našich praktických zkušeností, že v následné daňové kontrole udělá správce daně vše pro to, aby daň opravdu doměřil a zajištěné peníze tak nemusel vracet. Dále je potřeba si uvědomit, že již samotným vydáním zajišťovacího příkazu, vzniká daňovému subjektu reálný dluh na dani, které se zajišťovací příkaz týká. Tento dluh nezanikne dokud nebude v následné daňové kontrole vyvráceno podezření správce daně (což je asi v 5% případů), nebo dokud o nezákonnosti nebo nepřípustnosti vydání zajišťovacího příkazu nerozhodne nadřízený orgán nebo soud. 

Vydávání zajišťovacích příkazů je prováděno na základě tzv. Metodiky zajišťovacích příkazů, kterou vydalo Generální finanční ředitelství ČR.
Obsah metodiky zajišťovacích příkazů je ke stažení zde:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/vymahani-dani/vymahani-metodika/metodika/Metodika-realizace-zajistovaciho-prikazu-dle-danoveho-radu-8596

Pokud si metodiku podrobně prostudujete, zjistíte, že pro finanční správu jsou podezřelé i skutečnosti, které jsou po právní stránce naprosto v pořádku.

Opět lidově řečeno:
My finanční správa můžeme sáhnout na vaše finanční prostředky kdykoliv a na základě metodiky zajišťovacích příkazů si náš krok obhájíme. – Alespoň v daňovém řízení.

Finanční správa takto jedná bez ohledu na to, zda Vám způsobí likvidační škody. (Poškození obchodního jména, finančních prostředků pro provoz, Výplaty zaměstnanců, obchodní závazky atd.)

Vydávání zajišťovacích příkazů není založeno “pouze” na podezření správce daně.
Svojí významnou roli ve vydávání zajišťovacích příkazů hrají například banky a Finančně analytický útvar Ministerstva financí.

Na základě našich bohatých zkušeností, jsme schopni nabídnout Vám kvalitní služby v oblasti prevence a řešení zajišťovacích příkazů, vedení účetnictví, právního a ekonomického poradenství.